header
   
gwenllian_awbery

Welcome to draenog.co.uk

This website provides a set of resources for researchers working in Welsh linguistics.

It includes a searchable bibliography, a virtual library, and information about conferences and seminars.

 

Croeso i hafan draenog.co.uk

Ar y wefan hon ceir adnoddau ar gyfer ymchwilwyr sydd yn gweithio ar ieithyddiaeth y Gymraeg.

Mae'n cynnwys llyfryddiaeth chwiliadwy, casgliad o bapurau, a gwybodaeth am gynadleddau a seminarau.

Bibliography
Llyfryddiaeth

Virtual Library
Llyfrgell

Inscriptions
Mynwenta

Meetings
Cyfarfodydd

Dialectologists
Tafodieithegwyr

Home Page
Hafan

This website is maintained by Gwen Awbery and is sponsored by _lognostics Gwen Awbery sydd yn gyfrifol am y wefan hon, ac fe'i noddir gan _lognostics
  If you wish to contact draenog
send an email to:
  Os ydych am gysylltu draenog
anfonwch ebost at:

last updated 07.07.13