header
   
 

Inscriptions

 

Mynwenta

Cofia Ddyn...
Cofia Ddyn...

War Memorials
Cofebion Rhyfel

Bibliography
Llyfryddiaeth

Home Page
Hafan

The inscriptions on Welsh gravestones are a rich source of information on language shift, dialect variation, commemorative poetry and changing religious and social attitudes.
 

This page gives you access to a range of useful sources in this field.

  Mae'r arysgrifau ar gerrig beddau Cymraeg yn ffynhonnell bwysig ar gyfer ymchwil i bynciau ieithyddol megis erydiad y Gymraeg ac amrywio tafodiethol, i farddoniaeth draddodiadol, ac i'r newid mewn agweddau at grefydd a chymdeithas.

Mae'r dudalen hon yn eich cyfeirio at nifer o ffynonellau defnyddiol yn y maes hwn.

last updated 14.11.09