header
   
Bibliography
Llyfryddiaeth
Virtual Library
Llyfrgell
Meetings
Cyfarfodydd
Home Page
Hafan

Research in Welsh Linguistics

You can generate a bibliography on any aspect of Welsh linguistics by entering the relevant term in the box below, and then clicking on Search.

search for
 

Ymchwil ar Ieithyddiaeth y Gymraeg

Gallwch greu llyfryddiaeth ar unrhyw agwedd o ieithyddiaeth y Gymraeg drwy roi'r term perthnasol yn y bocs isod, a chlicio ar Search.
  For instance:
  • an aspect of grammar, eg. mutation
  • an area, eg. Glamorgan
  • an author, eg. Thomas, A or Tallerman
  • a year, eg. 1971
  • a journal, eg. Studia Celtica
A single word search will give better results than a combination of words.

The titles of books, articles and theses written in languages other than English have been entered also in an English translation in the database. A search for an term such as 'phonology' may therefore bring up material written in Welsh, French, German etc.

  Er enghraifft:
  • agwedd ar ramadeg y iaith, ee. treigladau
  • ardal, ee. Morgannwg
  • awdur, ee. Thomas, A neu Tallerman
  • blwyddyn, ee. 1971
  • cylchgrawn, ee. Studia Celtica
Bydd chwilio gydag un gair yn rhoi canlyniadau gwell na chwilio gyda nifer o eiriau.

Sylwch y bydd chwilio am derm Cymraeg fel 'ffonoleg' yn rhoi deunydd yn Gymraeg yn unig. Os ydych am gael deunydd a ysgrifennwyd yn Saesneg neu ryw iaith arall, dylech ddefnyddio'r term Saesneg 'phonology' i chwilio.

last updated 21.09.08